Vatra Dornei - prezentare 
 
Poziţie geografică:
 
Municipiul Vatra Dornei este situat în inima Carpaţilor Orientali la altitudinea de 800 m, la distanţă egală de cele două laturi ale lor (estică şi vestică), în culoarul depresionar ce desparte grupa nordică de cea centrală a acestora. Vatra Dornei este înconjurată de o serie de munţi mici şi mijlocii, cu structura cristalină, cu aspect de muncele, alcătuiţi din culmi rotunjite ce coboară în trepte.

Suprafaţă şi populaţie:

 -  suprafaţa de 14.434 ha şi 17.117 locuitori

Clima:

-  Vatra Dornei se caracterizează prin temperaturi anuale de 5 grade C (media lunii iulie este de 15 grade C, iar a lunii ianuarie de -6 grade C). Cantitatea medie anuală de precipitaţii trece de 600 mm, iar numărul zilelor cu zăpadă este de peste 120, fapt foarte important pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Economia:

Fiind o localitate înconjurată de păduri, Vatra Dornei şi-a dezvoltat încă din vechime o reţea impresionantă de exploatare şi prelucrare a lemnului. Astăzi, industria forestieră din bazinul Dornelor se desfăşoară în două faze:
- exploatarea şi transportul materialului lemnos

- prelucrarea - industrializarea lemnului

O altă activitate economică ce se desfăşoară în Vatra Dornei este prelucrarea laptelui.

În zonă există un mare număr de izvoare cu ape minerale. Aşa se explică numărul mare de întreprinderi ce îmbuteliază apa minerală.

Învăţământ şi Cultură:

Prima şcoală din Vatra Dornei a luat fiinţă încă din anul 1845 în Chilia, lângă biserica cea veche ridicată de voievodul Moldovei Ion Teodor Calimachi. Primele cursuri au început pe 1 octombrie 1845 într-o casă de lemn, cu 20 de elevi şi un învăţător pe nume Ion Talpariu.
- Muzeul de ştiinţe ale naturii şi cinegetică prezintă într-o formă expoziţională interesantă, exemplare din flora şi fauna zonei Dornelor, precum şi valoroase trofee cinegetice recoltate de-a lungul anilor din această regiune a Carpaţilor.

- Expoziţia de etnografie organizată în clădirea primăriei (monument de arhitectură, construit în 1897), ilustrează printre altele exemplare de o rară frumuseţe ale portului popular bucovinean.
 
Căi de acces:

- rutiere:

E576 – Bucureşti – Vatra Dornei – Cluj-Napoca;

DN 17 – Suceava – Vatra Dornei


- feroviare:

calea ferată Iaşi – Vatra Dornei – Timişoara

 
- aeriene:

Cel mai apropiat aeroport se afla în municipiul Suceava (Salcea).