Rădăuţi - prezentare 
 

Oraş situat în câmpia dintre râurile Suceava şi Suceviţa, la 37 km de Suceava, la o altitudine de 375 m, este una din vechile aşezări moldoveneşti cunoscută încă din sec. XV (atestare documentară din anul 1413).
 ·     Poziţie geografică:   
    

Municipiul Rădăuţi este situat la o altitudine cuprinsă între 360 şi 380 m faţă de nivelul mării, coordonatele sale geografice sunt 45°35' longitudine estică şi 47°51' latitudine sudică, în centrul depresiunii cu acelaşi nume.
 
Prin poziţia sa la limita dintre Obcina Mare şi Podişul Sucevei, aceasta este o depresiune de contact. Netezimea ei este dată de traseele întinse ale Sucevei şi ale afluenţilor principali, trasee uşor bombate pe alocuri din cauza unor vaste conuri de dejecţie. Vatra oraşului Rădăuţi se afla în unghiul de confluenţă al Sucevei cu Suceviţa şi se suprapune pe terasa acesteia din urmă, cât şi pe conul de dejecţie al Pozenului, afluent al Sucevei.
 
 
·     Suprafaţă şi populaţie:

-          suprafaţa 3 230 ha şi 27 759 locuitori

 
·      Clima: temperaturile înregistrate în Rădăuţi prezintă în general valori mai scăzute în comparaţie cu cele înregistrate în alte localităţi ale ţării: media anuală oscilează între 60C şi 80C, iar amplitudinea între 210C si 270C, cea mai mare, -32,90C, înregistrându-se în 1956. Maximele absolute se cantonează în jurul a 320C, fiind şi cazuri când această limită se depăşeşte, dar şi aceste maxime sunt inferioare valorilor similare din restul zonelor ţării. Temperaturile minime, în schimb, sunt printre cele mai scăzute, Rădăuţiul putând fi considerat un pol al frigului. Cantităţile de precipitaţii sunt relativ superioare multor bazine ale ţării, ele ajungând la 670-750 mm; recordul de 1236,9 mm  s-a înregistrat în 1955, jumătate fiind repartizate în lunile medii ale anului. Maximele zilnice se înregistrează cu precădere în luna iunie, ele fiind în jur de 40-50 mm


·     Economie

- industria mică şi prestările de servicii către populaţie este asigurată de numeroase unităţi meşteşugăreşti şi de întreprinzătorii particulari.

- principalul domeniu care oferă posibilităţi de investiţii este turismul, datorită atât obiectivelor din municipiu, cât şi a zonei din jurul Rădăuţiului, care oferă un şirag de mănăstiri şi de monumente de arhitectură şi artă.


·     Învăţământ şi Cultură:

Liceul "Euxodiu Hurmuzachi"

Muzeul Tehnicii populare bucovinene

Din punct de vedere arhitectural, oraşul Rădăuţi poate fi împărţit în două, linia de demarcaţie fiind calea ferată care străbate oraşul aproximativ prin centrul acestuia, partea de nord cuprinde un însemnat număr de construcţii vechi, cu multe terenuri agricole, amintind de vechiul oraş Rădăuţi, iar partea de sud cuprinde şase cvartaluri de locuinţe.
- Sediul Primăriei

- Templul Evreiesc                          

- Sediul Protopopiatului ortodox

- Monumentul de artă medievală Bogdana                        
             
- Parcul zoologic           

- Parcul municipal Rădăuţi

- Herghelia

                 
·     Căi acces:

- rutiere: din oraş pornesc radial şase drumuri:

         - spre Siret (19 Km), DN 17A asigură o legătura apropiată cu DN 2, respectiv cu E 85, care porneşte de la Marea Baltică spre Peninsula Balcanică;

        - acelaşi drum (DN 17A), spre vest, peste Obcine, ajunge la Câmpulung Moldovenesc (75 Km), unde se întâlneşte cu DN 17, respectiv E571 (care leagă Europa Centrală de nordul Moldovei)

        - legătura cu Putna este asigurată printr-un drum modernizat de 32 Km;

        - în direcţie opusă, acelaşi drum continuă până la Suceava (36 Km);

        - al cincilea drum porneşte spre Frătăuţi, asigurând mai departe legătura cu comunele din bazinul superior al Sucevei. Accesul spre mănăstirile Arbore (15 Km) şi Solca (19 Km) se realizează printr-un drum ce trece prin Volovăţ (5 Km).

- feroviare:

Rădăuţiul se află la numai 9 Km de calea ferată internaţională Bucureşti - Varşovia (punct de frontieră Vicşani), deoarece de la Dorneşti se desprinde o linie ce trece prin oraş şi se continuă spre Putna, pe valea superioară a râului Suceava, până la Nisipitu.

- aeriene : distanţa mică faţă de Suceava îi asigură şi legătura cu o poartă aeriană, prin aeroportul Salcea (cca. 40 Km).