Câmpulung Moldovenesc - prezentare
 
 
Poziţie geografică:        

Municipiul Câmpulung Moldovenesc se afla în nord-vestul judeţului Suceava, întinzându-se de o parte şi de alta a râului Moldova, pe o lungime de 12 km, în defileul ce desparte Obcinele Bucovinei de munţii Stânişoarei. Se învecinează la nord cu Obcina Feredeului şi Obcina Mestecănişului, la est cu comuna Vama, la sud cu Munţii Rarău şi Giumalău, iar la vest cu Sadova şi Pojorâta.
 
Populaţie:

- populaţia oraşului era de 20.076 locuitori

Clima:

      Temperatura medie anuală este de 6,80C, printre cele mai mici din Moldova. Mediile lunare cele mai coborâte se înregistrează în ianuarie (minus 3,50C), iar cele mai ridicate în iulie (16,40C). În ceea ce priveşte precipitaţiile, în medie se înregistrează peste 130 zile ploioase pe an, totalizând o cantitate de circa 700 mm. Odată cu creşterea altitudinii, sporesc şi precipitaţiile: 850 mm pe culmile obcinilor, iar la staţia Rarău aproape 1000 mm.
 
Economia:

- majoritatea activităţilor desfăşurate constau din comerţ (cca. 60%),  producţie, alte activităţi, turismul fiind cea mai importantă componentă a economiei locale.
 
Învăţământ şi Cultură:

Liceul Silvic

Liceul Militar „Ştefan cel Mare”

Muzeul „Arta Lemnului” - unic în ţară şi printre puţinele din Europa, numără peste 15.000 piese

Colecţia de linguri din lemn „Ion Ţugui”;

Casa de Cultură -  cu sală de spectacole cu o capacitate de aproximativ 500 de locuri, sală pentru simpozioane, sală pentru conferinţe, sală pentru expoziţii

Galeria oamenilor de seamă care au trăit în Câmpulung Moldovenesc cuprinde pe: Daniel Verenca - primul director al Liceului „Dragoş Vodă”, Theodor Ştefanelli - jurist şi istoric, Ilie Veslovschi – director al Şcolii de Arte şi Meserii timp de 35 de ani, Ion Ştefureac – profesor, arhitect şi etnograf, Ioan Bileţchi - Ibescu - profesor, doctor în litere şi filozofie, I. H. Sârghie - sculptor, George Voevidca – membru corespondent al Academiei Române, Alexandru Bogza - filozof, Ion Ţugui - profesor colecţionar, Dragoş Vicol – scriitor şi mulţi alţii. Dintre oamenii de seamă de azi ai Câmpulungului Moldovenesc cu activitate cultural–literară şi artistică susţinută, menţionăm pe: Graţian Jucan, George Bodea, Vespazian Ursu, Ion Filipciuc, Ion Doroftei, Nicolae Cojocaru, Horaţiu Stamatin, Gheorghe Toxin şi alţii.
 
Căi de acces:

- rutiere: E 576, Suceava – Câmpulung Moldovenesc – Cluj-Napoca (DN17); ocupa o poziţie centrală în arealul Obcinelor şi pe axa de legătură între Moldova şi Transilvania, prin pasurile Mestecăniş şi Tihuţa şi prin pasul Prislop către Maramureş.

- feroviare: transportul feroviar se realizează pe calea ferată secundară Vatra Dornei - Sîngeorz Băi –Năsăud - Beclean, ramificaţie a magistralei Bucureşti – Suceava – Vicşani.

Transportul cu trenul dinspre şi spre Transilvania se realizează pe magistrala Timişoara - Iaşi şi face legătura cu cele mai importante oraşe din vestul ţării: Arad, Oradea, Cluj Napoca, Dej, trecând în Bucovina peste munţi, urmând apoi traseul Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc.

- aeriene: aeroportul Salcea, în apropierea oraşului Suceava  - curse Suceava – Bucureşti.